Contributie

De contributie zal geïnd worden in de volgende maanden: februari, mei, augustus en november.
De onderstaande contributie is inclusief de bondsconstibutie van €20,80 per jaar t/m 15 jaar en €25,40 per jaar vanaf 16 jaar.

LeeftijdLesgeld
Recreanten 16 -€ 33,80 per kwartaal
Recreanten 16 +€ 44,20 per kwartaal
Selectie turnen € 80,10 per kwartaal
Selectie turnen maandag€ 40,05 per kwartaal
Turngroep€ 67,20 per kwartaal
Mixroep€ 33,80 per kwartaal
Ouder- en kindgym € 33,80 per kwartaal
Administratiekosten bij niet automatische incasso€ 2,50 per kwartaal
Wedstrijdvergoeding selectie/turngroep/springgroep€ 30,00 per jaar

Is het financieren van de gymlessen voor u een probleem? Bekijk dan eens de folder over Stichting leergeld

Automatische incasso vindt plaats in de maanden februari, mei, augustus en november.Bij niet-automatische incasso s.v.p. zelf het bedrag, inclusief administratiekosten (€ 2,50 ) en indien van toepassing inschrijfgeld (€ 10,-), in de bovengenoemde maanden overmaken op bankrekeningnummer NL53 RABO 0348 4003 06 t.n.v. penningmeester O.D.I. te ’t  Harde.