Aan- en afmelden

Aanmelden: Dit kunt u op 2 manieren doen. U kunt via de leiding een formulier meekrijgen en deze de volgende les ingevuld weer in te leveren. Of het formulier hieronder uitprinten en ingevuld meenemen naar de volgende les.
Inschrijfformulier

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een gehele periode van tenminste 3 maanden (het seizoen telt 3 perioden).
Indien iemand lid wordt tijdens een periode van 3 maanden dan moet deze hele periode worden betaald, tenzij het  lidmaatschap start binnen één maand voor een nieuwe periode. Dan moet met ingang van de volgende periode worden betaald. Voor nadere toelichting kunt u zonodig contact
opnemen met onze penningmeester (zie kopje contact).

Afmelden: U kunt afmelden per periode. Zie het overzicht hieronder.
afmelden periode 1:   vóór 31 december
afmelden periode 2:   vóór 31 maart
afmelding periode 3:   vóór 30 juni
afmelding periode 4:   vóór 30 september

De afmeldingen gaan dan in op resp. 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober

Om hoge administratieve kosten te voorkomen heeft het bestuur besloten om herinschrijvingskosten (na vakanties) te verhogen tot het bedrag wat het lid voorheen als contributie betaalde. Voor nieuwe leden blijven de inschrijfkosten hetzelfde.

Graag uw afmelding, met uw adresgegevens, mailen naar onderstaand adres: Ledenadministratie@odigym.nl
Of schriftelijk t.a.v. Annet van Hulsteyn, Tra 16, ’t Harde